Vấn đề gas lạnh và môi trường

Vấn đề gas lạnh và môi trường

Gas lạnh (hay tác nhân lạnh ) là thuật ngữ dùng để chỉ đến các chất dùng trong các thiết bị, hệ thống làm lạnh trong dân dụng, công nghiệp và thương mại (trong máy lạnh dân dụng thường gọi là gas lạnh).

Lịch sử của gas lạnh, Trong những ngày đầu tiên, ngành công nghiệp dieu hoa (HVAC – viết tắt của từ Heating Ventilation and Air Conditioning) hầu như chỉ đặt mối quan tâm đến việc tìm ra môi chất có khả năng làm lạnh. Bất kỳ chất nào đáp ứng được nhu cầu đó đều có thể sử dụng (SO2, NH3, CCl4…).

Thế nhưng sau một thời gian sử dụng, chúng gặp phải trở ngại do các môi chất này đều độc hại và có khả năng gây cháy nổ. Vào những năm 1930, ctác nhân lạnh CFC (có thành phần cấu tạo từ Clo – Flo – Cacbon) được các nhà khoa học nghiên cứu sản xuất. Chúng nhanh chóng được sử dụng rộng rãi do hiệu suất cao, tính an toàn và sự bền vững. Đến những năm 1970, khi các vấn đề về môi trường được quan tâm, các nhà khoa học nhận ra rằng tác nhân lạnh CFC và sau này là HCFC,…

Các vấn đề về các tác nhân gây hại cho môi trường và con người cũng đã được giải quết từ đây.

Cung cấp các loại máy điều hòa, dieu hoa daikin, dieu hoa panasonic tốt nhất tại Hà Nội

j
  0918 66 23 66