Sản phẩm mới máy điều hòa Panasonic 2018

Kính gửi: Quý đại lý / Quý khách hàng

Hôm nay, ngày 15/01/2018 hãng Panasonic tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm mới máy điều hòa không khí Panasonic năm 2018.

Sản phẩm điều hòa Panasonic sẽ có thêm 2 sản phẩm mới 1 chiều sử dụng gas R410a giá rẻ.

Các model năm 2018 cụ thuể như sau:

Điều hòa 1 chiều Panasonic N9TKH-8 công suất 9.000BTU

Điều hòa 1 chiều Panasonic N12TKH-8 công suất 12.000BTU

Điều hòa 1 chiều Panasonic N18TKH-8 công suất 18.000BTU

Điều hòa 1 chiều Panasonic N24TKH-8 công suất 24.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U9TKH-8 công suất 9.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U12TKH-8 công suất 12.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U18TKH-8 công suất 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U24TKH-8 công suất 24.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8 công suất 9.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12TKH-8 công suất 12.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18TKH-8 công suất 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24TKH-8 công suất 24.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter CU/CS-YZ9SKH-8 công suất 9.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter CU/CS-YZ12SKH-8 công suất 12.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter CU/CS-YZ18SKH-8 công suất 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ24SKH-8 công suất 24.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter CU/CS-Z9TKH-8 công suất 9.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter CU/CS-Z12TKH-8 công suất 12.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter CU/CS-Z18TKH-8 công suất 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter CU/CS-Z24TKH-8 công suất 24.000BTU

Quý khách hàng cần hỗ trợ, tư vấn vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi

Điều hòa Đại Dương  – Chuyên gia   điều hòa, giá rẻ cho mọi công trình

Tổng đại lý phân phối điều hòa Panasonic uy tín, chính hãng

Liên hệ: 0918 66 23 66

j
  0918 66 23 66